Καταστατικό - Κίνημα Συνταξιούχων & Ανέργων (ΚΙΝΗΣΑ)

Η νίκη είναι δική μας ...γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κόμμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ (ΚΙΝΗ.Σ.Α.)

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ είναι να οικοδομήσουμε μια ελληνική κοινωνία βασισμένη στην Πατριωτική, Πολιτική, Κοινωνική και Οικονομική Δημοκρατία.
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ να αμφισβητήσουμε τις ανισότητες εξουσίας και πλούτου στην κοινωνία μέσω υπεράσπισης και ενδυνάμωσης των απλών ανθρώπων και τον αδύναμων κοινωνικά ομάδων (Συνταξιούχοι, Άνεργοι, ΑΜΕΑ).
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη όπου όλοι οι Έλληνες θα έχουν ένα εγγυημένο επίπεδο ασφάλειας και ευημερίας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του έθνους σε πλήρες συνθήκες ελευθερίας, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, οικονομικής ασφάλειας και ισότητας.
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ να αλλάξουμε την χειμάζουσα ελληνική κοινωνία που χτυπήθηκε σκληρά από τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους και να τη βγάλουμε από το τέλμα της αδράνειας που την οδήγησαν όλα τα κόμματα της λεγόμενης μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα.
ΕΙΜΑΣΤΕ ένα κίνημα δημοκρατικών και προοδευτικών ανθρώπων που οραματίζονται μια Ελλάδα σύγχρονη, χωρίς μνημόνια και εφαρμοστικούς νόμους που θα συμβάλλει με τη γεωγραφική της θέση και την πολιτιστική της κληρονομιά στην διεθνή ειρήνη και συνεργασία.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ πρώτα τον άνθρωπο και μετά τους νόμους διότι τίποτα πιο σπουδαίο δεν υπάρχει στη γη από την μέγιστη αξία που λέγεται άνθρωπος.
ΠΟΤΕ δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι με το υφιστάμενο status quo της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας εφόσον εξακολουθούν τα προβλήματα να τις δοκιμάζουν.
ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ  σε υπεύθυνες και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες με μηδενική γραφειοκρατία υποστηριζόμενες από σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται γρήγορα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ένα σύστημα μικτής οικονομίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών δημιουργώντας ικανές συνθήκες για εργασία σε όλο τον ενεργό πληθυσμό με παράλληλη κοινωνική μέριμνα για όλους και ειδικά για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ να καλλιεργούμε και να επεκτείνουμε το δημόσιο διάλογο στην κοινωνία των πολιτών, τις τέχνες, την ψυχαγωγία και όλα όσα διαμορφώνουν και ενισχύουν την εθνική μας ταυτότητα για να ανταποκριθούμε στις σημερινές ανάγκες αλλά και σ΄αυτές των επόμενων γενεών.
ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ είναι μια Ελλάδα που να στέκεται στα πόδια της σε όλους τους τομείς με τις δικές της δυνάμεις και τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού που θα είναι αφοσιωμένη και αδιαχώριστη από μια ευρύτερη διεθνή κοινότητα συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξης της γης, στην αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, στην εξάλειψη της φτώχειας, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενηλίκων και παιδιών και στην τήρηση των διεθνών νομικών υποχρεώσεων μέσα από μια διεθνή συνεργασία για ειρήνη και πρόοδο όλων των λαών.
 
ΜΕΡΟΣ 2ο
 
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΔΡΥΣΗ

Άρθρο 1:  Ίδρυση, Αξίες και Στόχοι Κινήματος
Την …………………………………… οργανώθηκε και εκδηλώθηκε το «Κίνημα Συνταξιούχων Ανέργων», ως πολιτικό κόμμα. Το όνομα του κόμματος εν συντομία διαβάζεται με τα αρχικά «ΚΙΝΗΣΑ» (προφέρεται κίνησα) και διαθέτει την ιστοσελίδα: www.kinisa.gr
 
Άρθρο 2:  Έδρα  –  Έμβλημα
1. Έδρα του «ΚΙΝΗΣΑ» ορίζεται η πόλη των Αθηνών.
2. Έμβλημα του κόμματος είναι ένα χελιδόνι που ξεπετάγεται με ορμή, μέσα από τη δίνη της κρίσης και της εθνικής καταστροφής φέρνοντας το μήνυμα της νέας πορείας και της αναγέννησης της Ελλάδας με το ΚΙΝΗΣΑ.
 
Άρθρο 3:  Σκοπός
Σκοπός του ΚΙΝΗΣΑ είναι η οργάνωσή του ως κόμμα και η ανάληψη της διαχείρισης και διακυβέρνησης της χώρας με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο καθώς και η καθολική εφαρμογή του πολιτικού του προγράμματος.

Άρθρο 4:  Αξίες και στόχοι
Η ανάληψη της διακυβέρνησης αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ελληνικού λαού και της εμπέδωσης της Ελληνικής Συνείδησης ως στοιχείο ενότητας και δύναμης, κάτω από τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
Επίσης αποσκοπεί στην εφαρμογή της αξιοκρατίας και της ισονομίας για όλους τους Έλληνες. Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, Παιδεία με ουσιαστική εκπαίδευση, Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και Ισχυρή Οικονομία, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του αισθήματος της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας του ελληνικού λαού.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 5:  Αρχές λειτουργίας
Το «ΚΙΝΗΣΑ» είναι ένα δημοκρατικό κόμμα που κινείται συναινετικά σε όλους τους πολιτικούς χώρους και λειτουργεί με διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και της λειτουργίας του και κατοχυρώνει την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του. Η οργάνωση και η δομή του εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
  
Άρθρο 6:  Εσωκομματική λειτουργία
1. Στο εσωτερικό του κόμματος κατοχυρώνεται πλήρως η ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις, στην έκφραση, στο διάλογο, στην αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων και το δικαίωμα υποβολής και δημοσιοποίησης ατομικών και συλλογικών προτάσεων εφόσον γίνεται με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες του κόμματος.
2. Το κόμμα συντηρείται από  συνεισφορές που πρέπει να είναι επώνυμες και καταγεγραμμένες  στο βιβλίο εσόδων του κόμματος. Ειδικά από:
   2.1. Συνδρομές μελών και φίλων.
   2.2. Έκτακτες εισφορές Μελών, Φίλων ή κάθε πολίτη που υποστηρίζει το κόμμα.
   2.3. Κρατική επιχορήγηση.
   2.4. Δωρεές, κληρονομιές και χορηγίες.
   2.5. Εισπράξεις που προέρχονται  από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
3. Τα μέλη του κόμματος θα μπορούν να συνεισφέρουν με εθελοντική εργασία σε τομείς που θα υποδειχθούν ή εφόσον κριθεί απαραίτητη, η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση, να αμείβονται ως υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες. Όλες οι θέσεις εργασίας ή και οι ανάγκες του κόμματος θα καλύπτονται αποκλειστικά από μέλη και μόνο ή έλλειψη τέτοιων θα οδηγεί σε προσλήψεις εκτός των μελών.
4. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και φίλων του «ΚΙΝΗΣΑ» αποτελεί θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας του.
 
Άρθρο 7:  Λογοδοσία  -  Εθνικό συμφέρον
1. Η λογοδοσία συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων των μελών του κινήματος εφόσον αναλαμβάνουν αρμοδιότητες με οποιονδήποτε τρόπο είτε στο κίνημα είτε στο Κράτος.
2. Η λογοδοσία αναφέρεται στην εφαρμογή των αξιών και των στόχων του κόμματος με απώτερο σκοπό το Εθνικό συμφέρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Άρθρο 8:  Τακτικά Μέλη - Συμμετοχή στο κόμμα
1. Τακτικά μέλη του ΚΙΝΗΣΑ μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι Συνταξιούχοι ή Άνεργοι ή Απόδημοι, δεν έχουν υπηρετήσει σε θέσεις κυβερνητικής εξουσίας, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, δεν έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο, δεν είναι μέλη σε άλλο πολιτικό κόμμα, δεν έχουν ασκήσει κυβερνητική εξουσία, δεν είναι ενεργοί συνδικαλιστές, δεν είναι μέλη αποκρυφιστικών οργανώσεων και ασπάζονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις αρχές και τις αξίες του ΚΙΝΗΣΑ, έτσι όπως περιγράφονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη.
2. Φίλοι του ΚΙΝΗΣΑ μπορούν να γίνουν Έλληνες (Συνταξιούχοι, Άνεργοι ή Εργαζόμενοι, Σπουδαστές καθώς και Απόδημοι) που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι Μέλη σε άλλο πολιτικό κόμμα.
3. Όσοι επιθυμούν να είναι τακτικά μέλη ή φίλοι του ΚΙΝΗΣΑ εγγράφονται αυτοπροσώπως ή μέσω διαδικτύου στο μητρώο Μελών ή Φίλων του.
4. Ένα Τακτικό Μέλος, που έχει εγγραφεί με την ιδιότητα του Ανέργου, δεν χάνει την ιδιότητα του τακτικού μέλους, αν γίνει εργαζόμενος.
5. Κάθε Τακτικό Μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά η οποία καθορίζεται από το Εκτελεστική Επιτροπή.
6. Τα Τακτικά Μέλη και φίλοι του μπορούν να παραιτηθούν με απλή γραπτή δήλωσή τους προς τη Οργάνωση όπου ανήκουν. Η οργάνωση, τους διαγράφει από το μητρώο μελών ή φίλων.
7. Ομαδικές προσχωρήσεις από άλλο πολιτικό φορέα ή κόμμα απαγορεύονται  γιατί αλλάζουν τη φυσιογνωμία του κόμματος.
 
Άρθρο 9:  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών
1. Τα Τακτικά Μέλη του «ΚΙΝΗΣΑ» συμμετέχουν ενεργά στο κόμμα και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και εκλέγονται σε όλα τα όργανα.
3. Έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του κόμματος.
4.  Συμμετέχουν στις δραστηριότητες του κόμματος.
5. Σε κάθε τακτικό μέλος διασφαλίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στην διεκδίκηση αξιωμάτων στα όργανα του κόμματος.
6. Τα τακτικά μέλη δραστηριοποιούνται για την προώθηση των αρχών, αξιών και των στόχων του κόμματος.
 
Άρθρο 10: Ιδρυτικά Μέλη
1. Ιδρυτικά Μέλη είναι εκείνα που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του ΚΙΝΗΣΑ και υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη και αποτελούνται από Συνταξιούχους, Ανέργους και Εργαζόμενους.
2. Όλα τα Ιδρυτικά Μέλη, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τακτικά μέλη δηλαδή μετέχουν κανονικά στις λειτουργίες του κόμματος και έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».
3. Τα Ιδρυτικά Μέλη εφ’ όσον το επιθυμούν μπορούν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις εθνικές εκλογές με απλή αίτησή τους, χωρίς περαιτέρω διαδικασία εκλογής από τα Τοπικά και Περιφερειακά Όργανα.
 
Άρθρο 11:  Δικαιώματα των Φίλων
1. Φίλοι του ΚΙΝΗΣΑ μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες εντός ή εκτός της χώρας  (Εργαζόμενοι ή Άνεργοι, Συνταξιούχοι και Απόδημοι) που δεν θέλουν να μετέχουν ενεργά στις εκλογικές διαδικασίες του κόμματος αλλά θέλουν να προσφέρουν με τη γνώση τους και την εμπειρία τους στην προσπάθεια του ΚΙΝΗΣΑ.
2. Οι Φίλοι του ΚΙΝΗΣΑ δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες του κόμματος.
3. Οι Φίλοι μπορούν να καταθέτουν προτάσεις και ιδέες στα όργανα του κόμματος προς συζήτηση και αξιολόγηση αυτών.
4. Εγγεγραμμένο  Φίλος, μπορεί να γίνει Τακτικό Μέλος με νέα αίτησή του εφόσον εμπίπτει στις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 ή όταν έχει συμπληρωθεί ένα έτος μετά την εγγραφή τους.
 
Άρθρο 12:  Δραστηριοποίηση Μελών και Φίλων
Κάθε Τακτικό Μέλος ή Φίλος εγγράφεται στην πλησιέστερη Τοπική Οργάνωση του Δήμου που ζει. Στην Οργάνωση εγγραφής του αποκτά την ιδιότητα του Μέλους με το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ή την ιδιότητα του Φίλου, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δραστηριοποιείται στην περιοχή εγγραφής του.
 
Άρθρο 13:  Διαγραφή Μέλους ή Φίλου
Το ΚΙΝΗΣΑ διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής Μέλους ή Φίλου στις εξής περιπτώσεις:
1. Όταν δρα και εκφράζεται δημόσια με απαξιωτικά λόγια ή πράξεις εναντίων των αρχών του ΚΙΝΗΣΑ ή εναντίων στελεχών του και του Προέδρου του κόμματος. Απεναντίας η δημόσια κριτική σε περίπτωση διαφθοράς είναι επιβεβλημένη.
2. Όταν η εν γένει δημόσια συμπεριφορά του δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες του κόμματος και προκαλεί το κοινό αίσθημα.
3. Όταν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από  ποινικό δικαστήριο εντός ή εκτός της χώρας.
4. Όταν δρα και διαφοροποιείται εκτός της γραμμής του κόμματος, σε θέματα υψίστης σημασίας για το κόμμα και την πατρίδα. Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι βουλευτής υποχρεούται να παραδώσει την βουλευτική του έδρα στο κόμμα.
5. Όταν έχει καταχωρήσει στην αίτηση εγγραφής του ως Μέλος ή ως Φίλος ανακριβή ή ψευδή στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, η διαγραφή του θεωρείται οριστική και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής του.
6. Όταν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 
Άρθρο 14: Πρωτοβάθμια Όργανα –Τοπικές Οργανώσεις (Τ.Ο.)
1. Οι Τοπικές Οργανώσεις συστήνονται στα όρια των δήμων και συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του κόμματος.  Αποφασιστικό όργανο είναι οι Συνελεύσεις τους, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα Μέλη και οι Φίλοι του ΚΙΝΗΣΑ.
2. Για σύσταση Τ.Ο. απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) εγγεγραμμένα μέλη ενώ σε περίπτωση που τα μέλη υπερβούν τα εκατό (100) τα πλεονάζοντα μέλη δύνανται να συγκροτούν νέα Τ.Ο. με διαφορετικό τίτλο.
3. Όσα μέλη δεν μπορούν να συγκροτήσουν τοπική οργάνωση στην περιοχή τους και είναι λιγότερα από δέκα (10) εντάσσονται κομματικά στην  Περιφερειακή Επιτροπή (πρώην Νομαρχιακή Επιτροπή ) του νομού.
4. Τα Μέλη της Τ.Ο. εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία σε ένα και  ενιαίο ψηφοδέλτιο το 5μελές Προεδρείο, ήτοι: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων.
5. Μετά την εκλογή του νέου προεδρείου ο Πρόεδρος συγκροτεί σε σώμα τα εκλεγμένα Μέλη που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητές τους  με τον Αντιπρόεδρο να παίρνει την αρμοδιότητα του υπευθύνου του «Οργανωτικού Τομέα» και τα «Θέματα της Επικοινωνίας».
6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκλεγμένη Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων, η θέση παραμένει κενή.
7. Οι αιτήσεις όλων των υποψηφίων Βουλευτών για τις εθνικές εκλογές, γίνονται στην Τ.Ο. της περιοχής που ανήκει ο υποψήφιος Βουλευτής και εγκρίνονται (1η υπογραφή) με ομόφωνη απόφαση του Προεδρείου της Τ.Ο. εκτός και αν είναι Ιδρυτικά Μέλη, που η συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών γίνεται με απλή αίτησή τους (άρθρο 10 παραγ.3).
 7.1  Μετά την ομόφωνη έγκριση της Τ.Ο. οι αιτήσεις των υποψηφίων Βουλευτών στέλνονται στις Περιφερειακές Επιτροπές για τη 2η υπογραφή και τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του νομού.
   7.2  Ελλείψει (Ν.Ε.) οι αιτήσεις στέλνονται στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα για τελική έγκριση του ψηφοδελτίου.
8. Η θητεία όλων των μελών του Προεδρείου  της Τ.Ο. είναι για ένα έτος και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προεδρείου γίνονται κάθε χρόνο,  το πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου στη διάρκεια της Ετήσιας Συνέλευσης των Μελών της Τ.Ο.
9. Για να υπάρχει μια δυναμική και να αφουγκράζονται συνεχώς την κοινωνία ώστε να μεταφέρονται τα προβλήματα και οι ανησυχίες των πολιτών επίσημα στο κόμμα, θεσπίζονται και οι απλές συνελεύσεις των Μελών και Φίλων που θα γίνονται το πρώτο 15νθήμερο των μηνών:
α) Ιουνίου (για να κάνει μερική απολογία της χρονιάς και να προετοιμάσει τον υπόλοιπο χρόνο).
β) Σεπτεμβρίου (για να καταγράψει και να εκθέσει τις θέσεις Τ.Ο. στο Ετήσιο Συνέδριο Κόμματος που θα γίνει τον επόμενο μήνα)
γ) Δεκεμβρίου (για να προγραμματίσει την νέα χρονιά).
10. Αν η εκλογική διαδικασία για ανάδειξη νέου προεδρείου Τ.Ο. συμπέσει με επίσημη εκλογική διαδικασία εθνικών εκλογών οι εκλογές αυτές αναβάλλονται για την 2η Κυριακή μετά τις εθνικές εκλογές.
11. Όλα τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις και να εκθέτουν τις απόψεις τους  χωρίς δικαίωμα ψήφου.
12. Εκλεγμένος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας για 3η συνεχή χρονιά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και για 4η.
 
Άρθρο 15 : Εκλογική διαδικασία Τ.Ο.
1. Το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Τ.Ο. ορίζει 3μελή Εκλογική Επιτροπή η οποία θα οργανώσει και θα διεκπεραιώσει την όλη εκλογική διαδικασία.
2. Η Εκλογική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα ενδιαφέροντος σε όλα τα μέλη της Τοπικής να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους για τις θέσεις του Προεδρείου.
3. Οι υποψήφιοι δηλώνουν μόνο μια θέση της προτίμησής τους και δεν έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι σε περισσότερες θέσεις.
4. Η Εκλογική Επιτροπή, σε συνεργασία με το Προεδρείο, ελέγχει αν υπάρχουν κωλύματα των υποψηφίων (σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1)
και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο για τις πέντε (5) αιρετές θέσεις του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων).
5. Οι ψηφοφορίες γίνονται σε ένα και ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου αναφέρονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου.
6.  Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα ορίσει η Εκτελεστική Επιτροπή, στα γραφεία του κόμματος της Τ.Ο. ή σε άλλο δημόσιο χώρο.
7. Για να είναι έγκυρες οι εκλογές θα πρέπει σε κάθε θέση να είναι τουλάχιστον δύο υποψήφιοι, εκτός της θέσης των Γυναικείων Θεμάτων που μπορεί να είναι και μία.
8. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων από την Εκλογική Επιτροπή αναδεικνύονται:
   8.1  Για την θέση του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου.
Ο πρώτος πλειοψηφίσας ανακηρύσσεται νέος Πρόεδρος της Τ.Ο και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος.
  8.2  Για τη θέση του Γραμματέα. Ο πρώτος πλειοψηφίσας ανακηρύσσεται Γραμματέας ενώ ο δεύτερος είναι ο αναπληρωτής του (βοηθός).
  8.3  Για τη θέση του Ταμία. Ο πρώτος πλειοψηφίσας ανακηρύσσεται Ταμίας ενώ ο δεύτερος είναι ο αναπληρωτής του.
  8.4. Για την θέση της Υπευθύνου Γυναικείων Θεμάτων.
Η πρώτη πλειοψηφούσα ανακηρύσσεται Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων ενώ η δεύτερη αναπληρώτριά της.
9. Για όλες τις ψηφοφορίες μεταξύ ισοψηφιών γίνεται κλήρωση.

Άρθρο  16:  Δευτεροβάθμια Όργανα: Περιφερειακές  Επιτροπές  (Π.Ε.)
1. Οι Περιφερειακές Επιτροπές συγκροτούνται στα όρια των  Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομών) και αποτελούνται από εκλεγμένα Μέλη που ψηφίστηκαν από τα προεδρεία όλων των Τ.Ο. του νομού και αποτελούν τα δευτεροβάθμια όργανα του ΚΙΝΗΣΑ.
2. Το προεδρείο της Π.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων.
3. Εκλέγονται από τους αντίστοιχους Προέδρους, Γραμματείς, Ταμίες και Υπευθύνους Γυναικείων Θεμάτων των Τ.Ο. και ακολουθείται η διαδικασία ανάδειξης προεδρείου των Τ.Ο σύμφωνα με το άρθρο 15.
4. Η ανάδειξη του προεδρείου γίνεται σε μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο σε εκλογές που γίνονται τη δεύτερη Κυριακή μετά τις εκλογές για τις Τ.Ο.
5. Συνέρχονται κατά διαστήματα όταν οι περιστάσεις το απαιτούν και υπάρχουν κοινά θέματα προς επίλυση μεταξύ των Τ.Ο. της δικαιοδοσίας τους.
6. Εγκρίνουν και προσυπογράφουν με 2η υπογραφή το ψηφοδέλτιο του νομού για της εθνικές εκλογές και το στέλνουν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος, για την τελική έγκριση και επικύρωση του ψηφοδελτίου.
7. Έδρα της Π.Ε.  ορίζεται τα γραφεία της Τ.Ο της πρωτεύουσας του νομού.

Άρθρο 17:  Ελληνισμός της Διασποράς
1. Οι  Έλληνες της διασποράς μπορούν να γίνουν Τακτικά Μέλη ή Φίλοι του κόμματος με ηλεκτρονικές αιτήσεις στη διεύθυνση www.kinisa.gr όπου οι αιτήσεις θα κατανέμονται αρμοδίως κατά χώρα για τη καλή οργάνωσή τους.
2. Οι  Έλληνες της Διασποράς μπορούν να δημιουργούν οργανώσεις κατά τα πρότυπα των Ελλαδικών οργανώσεων.
3. Οι Έλληνες της Διασποράς μπορούν οι ίδιοι (ηλεκτρονικά) να καταθέτουν προτάσεις και ιδέες χωρίς να είναι απαραίτητα μέλη του κόμματος. Οι προτάσεις και οι ιδέες τους θα πηγαίνουν απευθείας στο Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ.) του κόμματος προς επεξεργασία και υλοποίηση.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 18:  Ετήσιο Συνέδριο Κόμματος (Ε.Σ.Κ.) – Σύνθεση
1. Το Ετήσιο Συνέδριο του Κόμματος είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Ελέγχει όλα τα όργανα του και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα αναθεώρησης του καταστατικού όποτε κριθεί απαραίτητο.
2. Στο Συνέδριο συμμετέχουν:
  2.1 Μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις Τοπικές και Περιφερειακές Οργανώσεις του κόμματος.
  2.2  Τα Μέλη του Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
  2.3  Μέλη που είναι εν ενεργεία εκλεγμένοι σε πολιτειακά, περιφερειακά, Δημοτικά ή Ευρωπαϊκά αξιώματα.
  2.4  Οι εκλεγμένοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του κόμματος.
  2.5 Όλοι οι εν ενεργεία εκλεγμένοι σε διάφορα συνδικαλιστικά όργανα ή επιμελητήρια και είναι Μέλη του κόμματος.
3. Το Ετήσιο Συνέδριο του Κόμματος εκλέγει τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και για την ανάδειξή τους σε οποιαδήποτε θέση απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας των ψήφων.
4. Οι εκλογές  για την ανάδειξη των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου γίνονται με μυστική ψηφοφορία σε ένα και ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι υποψήφιοι δηλώνουν την προτίμησή τους μόνο για μία θέση του ψηφοδελτίου. Οι θέσεις αυτές είναι:
  4.1  Πρόεδρος του Κόμματος
  4.2  Αντιπρόεδρος του κόμματος
  4.3  Γενικός Γραμματέας
  4.4. Γενικός Ταμίας
  4.5  Υπεύθυνος Οργανωτικού-Συντονιστικού
  4.6  Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων
  4.7  Εκπρόσωπος Επικοινωνίας
  4.8  Ο δεύτερος πλειοψηφίσας γίνεται Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  4.9  Για όλες τις ψηφοφορίες μεταξύ ισοψηφιών γίνεται κλήρωση.
5. Κανένα Μέλος του κόμματος δεν επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε κομματική θέση αν έχει παραμείνει σε αυτήν για τρία συνεχόμενα έτη, εκτός και αν έχει εκλεγεί σ’αυτήν από το τακτικό Ετήσιο Συνέδριο του Κόμματος που ισχύει η οκταετία.
6. Το Ετήσιο Συνέδριο του Κόμματος εκλέγει επίσης και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο  απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και 2 Μέλη και είναι Ανεξάρτητο Όργανο.
7. Οι θέσεις για όλα τα κομματικά αξιώματα έχουν ισχύ για 1 έτος και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας παρατείνεται μέχρι 6 μήνες.
8. Το Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο του ΚΙΝΗΣΑ γίνεται κάθε χρόνο το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου και έχει απαρτία όταν παρίστανται η πλειοψηφία των Μελών που δικαιούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με παραπάνω παράγραφο Νο2 του παρόντος άρθρου 18.
  8.1 Για να γίνει τροποποίηση του Καταστατικού του Κόμματος χρειάζεται να παρίστανται τα 2/3 των μελών που δικαιούται να συμμετέχουν στο συνέδριο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18.
9. Το Συνέδριο ελέγχει αν τηρείται η γραμμή του κόμματος και όλα όσα αναφέρονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη και το Καταστατικό του Κόμματος.
10. Το Συνέδριο χαράσσει τη νέα γραμμή που θα πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα έως το επόμενο Συνέδριο αναπροσαρμόζοντας τα προγράμματά του και προσθέτοντας νέες ιδέες και προτάσεις που γίνονται από τους Συνέδρους.
11. Το Ετήσιο Συνέδριο του Κόμματος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει -με την μορφή της Μομφής- στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο όλα τα στελέχη του κόμματος συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, αν με πράξεις ή παραλήψεις έχουν βλάψει τις αρχές και τις αξίες του κόμματος και έχουν επιφέρει ζημιά στη χώρα και τους πολίτες.
   11.1. Αίτηση μομφής μπορεί να κάνει οποιοδήποτε μέλος του κόμματος με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένο μέλος μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν την προκήρυξη των τελευταίων εκλογών και βεβαίως να υπάρχουν ισχυρά και σαφή παραπεμπτικά στοιχεία.
   11.2. Αίτηση κατάθεση Μομφής μπορεί να κάνει οποιοδήποτε Μέλος του ΚΙΝΗΣΑ στο Ετήσιο Συνέδριο ΚΙΝΗΣΑ (Ε.Σ.Κ.) με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένο Μέλος τουλάχιστον την τελευταία ημέρα πριν τη διενέργεια των τελευταίων εκλογών.
    11.3. Αίτηση Μομφής, δεν μπορεί να καταθέσει Φίλος του κόμματος.
    11.4. Για να γίνει δεκτή η αίτηση μομφής από τη γραμματεία του Ε.Σ.Κ. και να τεθεί σε ψηφοφορία από το σώμα του Συνεδρίου, θα πρέπει να είναι κατά συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων και να είναι επαρκώς δικαιολογημένη και με επαρκή στοιχεία. Διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται.
   11.5 Η αίτηση μομφής τίθεται σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Συνέδρων και αν υπερψηφιστεί από τα δύο τρίτα (2/3) των παρισταμένων Συνέδρων, τότε παραπέμπεται άμεσα στο Α.Π.Σ. που καλείται να την εκδικάσει το επόμενο 24ωρο από το πέρας του Συνεδρίου.
Άρθρο 19. Α’ Συνέδριο (Ιδρυτικό) του ΚΙΝΗΣΑ
1. Το Α’ Συνέδριο του Κόμματος έρχεται να υποκαταστήσει -εν μέρει- το Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο του Κόμματος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκλογή του Προέδρου και λοιπών μελών του Πολιτικού Συμβουλίου καθώς και για την εκλογή του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.  Το Α’ Συνέδριο του Κόμματος βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων Ιδρυτικών Μελών.
2. Οι υποψήφιοι δηλώνουν την προτίμησή τους μόνο για μία θέση του ψηφοδελτίου.
3. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας ή της ηλεκτρονικής ψήφου ή δια ανατάσεων των χεριών.
4. Η επιλογή του τρόπου ψηφοφορίας γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου σε συμφωνία με πλειοψηφία των παρόντων Συνέδρων.
 
Άρθρο 20: Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.)
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί το Ανώτατο Εκτελεστικό του Κόμματος και αποτελείται από 15 μέλη:
α) Τα επτά (7) μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου (Π.Σ.)
β) Τα επτά (7) Αναπληρωματικά Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου
γ) Τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Α.Π.Σ.)
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου του Κόμματος τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο και ασχολείται με θέματα εθνικού χαρακτήρα.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή καθοδηγεί, εποπτεύει και ελέγχει την πορεία και τις αποφάσεις των Οργάνων του Κόμματος.
4. Η Ε.Ε. εγκρίνει τους Κανονισμούς Λειτουργίας Κόμματος.
5. Η θητεία της είναι για ένα έτος και ξεκινάει από την ημέρα της εκλογής της και τελειώνει την προηγουμένη ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21: Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ.)
1. Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι 7μελές και αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Κόμματος, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Οργανωτικού-Συντονιστικού, την Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων και τον Εκπρόσωπο Τύπου του Κόμματος.
2. Το Πολιτικό Συμβούλιο εκλέγεται από το Ετήσιο Γενικό Συνέδριο και είναι το Ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Κόμματος.

Άρθρο 22: Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Α.Π.Σ.)
1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγεται από το Ετήσιο Γενικό Συνέδριο (Ε.Σ.Κ.) και είναι το ανώτατο όργανο επιβολής πειθαρχικών ποινών για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Κινήματος και για όλα τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα διάφορα Όργανα του Κόμματος καθώς και τον Πρόεδρο του Κόμματος.
2. Το Α.Π.Σ. είναι 5μελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και 2 μέλη.
3. Το Α.Π.Σ. είναι ανεξάρτητο όργανο και λογοδοτεί κάθε χρόνο στο Συνέδριο του Κόμματος.
4. Το Α.Π.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή εκτάκτως από την πλειοψηφία των μελών του αν παραστεί ανάγκη.
5. ΤΟ Α.Π.Σ. μπορεί αυτόβουλα να επιληφθεί για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα που έχει σχέση με ποινικό αδίκημα Μέλους του Κόμματος. Επίσης με  συμπεριφορές που υπονομεύουν την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κόμματος καθώς και παραβιάσεις του Καταστατικού από τα Μέλη του.
6. Για την οριστική διαγραφή Μέλους  χρειάζεται ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
7. Η θητεία του ΑΠΣ έχει διάρκεια ενός έτους και έχει ισχύ από την ημέρα της εκλογής του έως και την ημέρα προηγούμενη ημέρα του ΕΣΚ.

Άρθρο 23:  Πρόεδρος του Κόμματος.
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου του Κόμματος:
1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκφράζει και εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες του τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό και προεδρεύει στο Πολιτικό Συμβούλιο και στη Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Προΐσταται, συντονίζει και οργανώνει τη λειτουργία του κόμματος.
3. Είναι ο εκφραστής των αξιών, αρχών και θέσεων του κόμματος.
4. Εποπτεύει τη σωστή εφαρμογή των λαμβανομένων αποφάσεων.
5. Ορίζει και προεδρεύει την Κεντρική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα σε περίοδο έναρξης προεκλογικής διαδικασίας, η οποία θα συντονίσει και θα φέρει σε πέρας την όλη εκλογική διαδικασία.
6. Συγκαλεί την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) κάθε τρίμηνο και προεδρεύει αυτής.

Άρθρο 24:  Αντιπρόεδρος του Κόμματος.
1. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Ε.Σ.Κ. σε ξεχωριστή ψηφοφορία και εποπτεύει τον οικονομικό και διοικητικό τομέα του κόμματος.
2. Συμμετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ.)
3. Συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.).
4. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Κόμματος όποτε χρειαστεί.

Άρθρο 25:  Κοινοβουλευτική Ομάδα
1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος αποτελείται από το σύνολο των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών του.
2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα υλοποιεί την πολιτική του Κόμματος στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δρα και αποφασίζει με βάση τις αρχές του κόμματος και τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που διαμορφώνονται από τα κομματικά όργανα.
3. Οι εκλεγμένοι Βουλευτές υποχρεούνται να δρουν σύμφωνα με το πρόγραμμα και να συμμετέχουν σε τυχόν τροποποιήσεις του που μπορεί να γίνουν σύμφωνα με αποφάσεις του Συνεδρίου.
4.  Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές θα πρέπει να έχουν να συμμετάσχει ενεργά και προσωπικά στην σύνταξη του πολιτικού προγράμματος με το οποίο θα κατέβει το ΚΙΝΗΣΑ στις προσεχείς εκλογές.
5. Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές μαζί με την αίτησή τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια, υποχρεούνται να καταθέτουν επίσης:
  α)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  β)  Επικυρωμένο αντίγραφο Ε9
 γ)  Δήλωση Περιουσιολογίου και
δ) Δήλωση-Δέσμευση παραμονής τους στο κόμμα καθ’όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής τους θητείας.
6. Εκλεγμένος Βουλευτής ή Ευρωβουλευτής με το Κίνημα Συνταξιούχων-Ανέργων δεν μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί και να κρατήσει την έδρα για λογαριασμό του.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας με τη γραμμή του Κόμματος υποχρεούται να παραδώσει την έδρα στο Κόμμα, σύμφωνα με την σχετική Δήλωση-Δέσμευση που έχει υπογράψει για την συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΗΣΑ και έχει κατατεθεί αντίγραφό της στο αρμόδιο Δικαστήριο (Άρειος Πάγος).
8. Από κάθε εκλεγμένο Βουλευτή και Ευρωβουλευτή παρακρατείται το 20% της βουλευτικής του αποζημίωσης και αποδίδεται στο κόμμα να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 
Άρθρο 26: Ομάδες Εργασίας
1. Ομάδες Εργασίας μπορούν να σχηματίζονται από μέλη του Κινήματός μας με σκοπό την παραγωγή πολιτικής και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.
2. Σε μια Ομάδα Εργασίας μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του ΚΙΝΗΣΑ επιθυμεί. Στις Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και φίλοι του ΚΙΝΗΣΑ  εφόσον είναι ομόφωνα αποδεκτά από τα μέλη του Κόμματος που συμμετέχουν στην Ομάδα.
3. Κάθε Ομάδα Εργασίας είναι ελεύθερη να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της αρκεί να είναι σύμφωνη με τις αρχές και το καταστατικό του ΚΙΝΗΣΑ και να συμφωνούν με αυτόν η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα.
4. Τα παραγόμενα αποτελέσματα από τις Ομάδες Εργασίας. υιοθετούνται από το Κίνημα Συνταξιούχων-Ανέργων για περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση του Κόμματος.

Άρθρο 27: Κανονισμός Προγράμματος
1. Το Πρόγραμμα του Κόμματος συμπεριλαμβάνει όλες τις προτάσεις που αφορούν την Τοπική, Περιφερειακή, Πανελλήνια και Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και νομοθεσία.
2. Το πρόγραμμα του κόμματος συντάσσεται, τροποποιείται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Προγράμματος εγκρίνεται από το Ετήσιο ή Έκτακτο Συνέδριο του Κόμματος και υιοθετείται προς άμεση υλοποίηση.
3. Το πρόγραμμα μπορεί να περιέχει και νέες προτάσεις που δεν καλύπτονται από τις Βασικές Αρχές και θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Πρόγραμμα να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις Βασικές  του Αρχές.
4. Η Επιτροπή Προγράμματος κατά τη σύνταξη και διαβούλευση του Προγράμματος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την κοινή γνώμη και αν το κρίνει σκόπιμο να δημιουργεί ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, που θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 
Άρθρο 28: Αρχές Ανάδειξης υποψηφίων
1. Υποψήφιος Βουλευτής μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης που είναι τακτικό ή ιδρυτικό μέλος του κόμματος πληροί τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα και ασπάζεται ανεπιφύλακτα τις αρχές και αξίες του  ΚΙΝΗΣΑ όπως αναλύονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη.
2. Μέλη Πολιτικού Συμβουλίου, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για την ίδια θέση, εφόσον έχει διατελέσει 8ετή θητεία στη θέση αυτή.
3. Η επιλογή των υποψηφίων, για κάθε αιρετή θέση για Εθνικά ή Ευρωπαϊκά όργανα γίνεται από το Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος.
  
Άρθρο 29: Επιλογή Στελεχών σε Θέσεις Ευθύνης
1. Κριτήρια επιλογής των Στελεχών-Μελών σε θέσεις ευθύνης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της 2βάθμιας εκπαίδευσης, η αδιαμφισβήτητη εντιμότητα, το λευκό ποινικό μητρώο και η έξωθεν καλή μαρτυρία.
2. Η τελική επιλογή γίνεται από την Κεντρική Διοίκηση του ΚΙΝΗΣΑ με ομόφωνη απόφαση και ύστερα από πρόταση των περιφερειακών οργανώσεων (Τ.Ο. και Π.Ε.).
3. Σε περίπτωση απουσίας ομοφωνίας κατά την επιλογή στελεχών σε διάφορες θέσεις ευθύνης, είναι κατοχυρωμένη η παρέμβαση του Πολιτικού Συμβουλίου για την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΝΕΟΛΑΙΑ

Άρθρο 30:  Νεολαία του κόμματος – Οργάνωση
1. Η Νεολαία του Κόμματος αποτελείται από νέους Άνεργους και Σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος και δεν είναι μεγαλύτεροι των 30 ετών και εκπροσωπείται από το Συμβούλιο Νεολαίας.
2. Ενστερνίζεται τις αρχές και την πολιτική ιδεολογία του ΚΙΝΗΣΑ  και σκοπό έχει την προώθηση και μεταλαμπάδευση των καταστατικών αρχών και της πολιτικής ιδεολογίας του Κόμματος στους νέους που θα κληθούν στο μέλλον να στελεχώσουν τα όργανα του Κόμματος και να εφαρμόσουν την πολιτική ιδεολογία του.
3. Ως μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να εγγραφούν νέοι Έλληνες πολίτες Άνεργοι και Φίλοι του κόμματος, ενώ με την εγγραφή τους αυτή καθίστανται αυτοδικαίως και τακτικά μέλη ή φίλοι του Κόμματος, με την αντίστοιχη ιδιότητα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα.
4. Το Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί αυτοτελή οργάνωση με δική της δομή και οργανωτική διάρθρωση όπως αυτή θα καταρτισθεί από το Π.Σ. και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας.
5. Τα μέλη του οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές και τις αξίες του Κόμματος και να συντονίζουν τις γενικότερες δράσεις τους με αυτές των αντιστοίχων κομματικών οργάνων.

Άρθρο 31. Ομογένεια – Απόδημος Ελληνισμός
1. Η Ομογένεια είναι η άλλη Ελλάδα που ζει και αναπνέει από τη μητέρα πατρίδα και μεταλαμπαδεύει τον Ελληνισμό στα πέρατα της Οικουμένης.
2.  Σε όποιο κράτος ζουν, κατοικούν και εργάζονται Έλληνες πολίτες μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν κομματικές οργανώσεις απόδημου Ελληνισμού και Ομογενών ΚΙΝΗΣΑ, με δομή και οργάνωση σε κάθε χώρα παρόμοια με τη δομή μιας Περιφερειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα.  Αυτή είναι:
2.1 Η Περιφερειακή Οργάνωση  (Χώρας) διοικείται από την Περιφερειακή Επιτροπή (Χώρας) με τον Επικεφαλής εκλεγμένο Συντονιστή και 10μελή επιτροπή (σύνολο 11 μέλη).
2.2 Το Τοπικό Πολιτικό Συμβούλιο με τρία μέλη, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τοπικού Πολιτικού Συμβουλίου και δύο (2) μέλη.
4. Τα μέλη των κομματικών οργανώσεων Απόδημου Ελληνισμού και Ομογενών μπορούν -εφόσον το επιθυμούν- να συμμετέχουν ενεργά στα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΗΣΑ.
5. Υπεύθυνος της Οργάνωσης και Συντονισμού των Αποδήμων είναι το Πολιτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 32:  Κανονισμός λειτουργίας των Οργάνων.
Με ευθύνη του Αντιπροέδρου του Κόμματος συντάσσεται εντός τριών μηνών από την έγκριση – τροποποίηση του καταστατικού, κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας του Κόμματος ο οποίος εγκρίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 33: Τροποποίηση καταστατικού.
1. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού καθώς και οτιδήποτε αφορά τις διακηρυχθείσες αρχές τη φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΚΙΝΗΣΑ  είναι μη καταργούμενες ούτε καν τροποποιούμενες ούτε έστω και προσωρινώς αναστελλόμενες.
2. Επιτρεπτές είναι μόνο οι προσθήκες που ενισχύουν, βελτιώνουν, εδραιώνουν και θεμελιώνουν ακόμη περισσότερο τις εν λόγω διατάξεις, αρχές και διαδικασίες του Κόμματος και λαμβάνονται με απόφαση Τακτικού ή  Έκτακτου Συνεδρίου.
3. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να υποβάλλουν ο Πρόεδρος του κόμματος και το Πολιτικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση.
4.  Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 33 άρθρα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
 
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗ.Σ.Α.

========================================
Κατεβάστε το καταστατικό μας σε μορφή PDF
========================================
Επιστροφή στο περιεχόμενο