Γίνε Μέλος - Κίνημα Συνταξιούχων & Ανέργων (ΚΙΝΗΣΑ)

Η νίκη είναι δική μας ...γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μέλη

Γίνε Μέλος του ΚΙΝΗΣΑ

Στην παρούσα φάση και μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο, Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες εντός και εκτός της χώρας (Απόδημοι). Συγκεκριμένα μπορούν να εγγραφούν Μέλη Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι, Άνεργοι, Σπουδαστές και Φοιτητές καθώς και οι Απόδημοι της Ομογένειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(τα στοιχεία με * συμπληρώνονται υποχρεωτικά)ΣυνταξιούχοςΆνεργοςΑπόδημοςΦίλος Εργαζόμενος
 Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα
 Δεν έχω βεβαρημένο ποινικό μητρώο
 Δεν είμαι μέλος αποκρυφιστικής οργάνωσης

 Με την παρούσα δηλώνω πως δεν είμαι πλέον σε κανένα άλλο κόμμα ή πολιτικό σχηματισμό ούτε ενεργός συνδικαλιστής και θέλω να αγωνιστώ, για τους στόχους και τις αρχές του ΚΙΝΗΣΑ, για τη σωτηρία της πατρίδος μας.

 Το ΚΙΝΗΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού, διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής μου, σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία μου είναι ανακριβή ή αναληθή


==================================
Ασφάλεια Προσωπικών Στοιχείων
1) ΤΟ ΚΙΝΗΣΑ σεβόμενο τα προσωπικά στοιχεία των Μελών και Φίλων του, δε διατηρεί βάσεις δεδομένων Οnline ή σε Cloud Server ούτε χρησιμοποιεί Cookies για συλλογή πληροφοριών.
2) Οι φόρμες επικοινωνίας απλά μεταφέρουν τα στοιχεία τους με ηλεκτρονική μήνυμα (email), όπου εκτυπώνονται για αρχειοθέτηση και το email διαγράφεται.
3) Τα προσωπικά στοιχεία των Μελών και των Φίλων του, είναι για αποκλειστική και μόνον χρήση του ΚΙΝΗΣΑ και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

Επιστροφή στο περιεχόμενο