Η Νεολαία μας - Κίνημα Συνταξιούχων & Ανέργων (ΚΙΝΗΣΑ)

Η νίκη είναι δική μας ...γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κόμμα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΑ

   Σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού του ΚΙΝΗΣΑ:
1. Η Νεολαία του Κόμματος αποτελείται από νέους, Άνεργους και Σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος, δεν υπερβαίνουν τα 30 έτη και εκπροσωπείται από το Συμβούλιο Νεολαίας.
2. Ενστερνίζεται τις αρχές και την πολιτική ιδεολογία του ΚΙΝΗΣΑ που σκοπό έχει την προώθηση και μεταλαμπάδευση των καταστατικών αρχών και της πολιτικής ιδεολογίας του Κόμματος στους νέους που θα κληθούν στο μέλλον να στελεχώσουν τα όργανα του Κόμματος και να εφαρμόσουν την πολιτική ιδεολογία του.
3. Ως μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να εγγραφούν νέοι Έλληνες πολίτες Άνεργοι και Φίλοι που δεν είναι τακτικά μέλη του κόμματος.
4. Το Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί αυτοτελή οργάνωση με δική της δομή και οργανωτική διάρθρωση ή οποία θα καταρτισθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Νεολαίας.
5. Τα Μέλη του Συμβουλίου της Νεολαίας οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές και τις αξίες του Κόμματος και να συντονίζουν τις γενικότερες δράσεις τους με αυτές των αντιστοίχων κομματικών οργάνων.


Για να κάνετε την Εγγραφή σας στη Νεολαία ΚΙΝΗΣΑ

Επιστροφή στο περιεχόμενο