Κάνε προτάσεις - Κίνημα Συνταξιούχων & Ανέργων (ΚΙΝΗΣΑ)

Η νίκη είναι δική μας ...γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Επικοινωνία

Κάνε την πρότασή σου!
.
.
. Ναι
 Όχι==================================

Ασφάλεια Προσωπικών Στοιχείων
1) ΤΟ ΚΙΝΗΣΑ σεβόμενο τα προσωπικά στοιχεία των Μελών και Φίλων του, δε διατηρεί βάσεις δεδομένων Οnline ή σε Cloud Server ούτε χρησιμοποιεί Cookies για συλλογή πληροφοριών.
2) Οι φόρμες επικοινωνίας απλά μεταφέρουν τα στοιχεία τους με ηλεκτρονική μήνυμα (email), όπου εκτυπώνονται για αρχειοθέτηση και το email διαγράφεται.
3) Τα προσωπικά στοιχεία των Μελών και των Φίλων του, είναι για αποκλειστική και μόνον χρήση του ΚΙΝΗΣΑ και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους.


Επιστροφή στο περιεχόμενο