Η Στρατηγική μας - Κίνημα Συνταξιούχων & Ανέργων (ΚΙΝΗΣΑ)

Η νίκη είναι δική μας ...γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κόμμα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΣΑ

Η πολιτική στρατηγική του ΚΙΝΗΣΑ στοχεύει στην ανάληψη πολιτικής δράσης για την πρακτική επίλυση των επίκαιρων και πραγματικών προβλημάτων της Πατρίδας μας. Δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λύση των προβλημάτων μας η επιλογή ή η εφεύρεση ενός εντυπωσιακού τίτλου ιδεολογίας που εύκολα καταντά κενό ουσιαστικού περιεχομένου. Αναγκαίο είναι να μελετηθούν και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα εργαλεία με την λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων. Με την Ιδρυτική Διακήρυξη μας προτείνουμε να ασχοληθούμε, μεταξύ άλλων και με τα προβλήματα των εξής 20 τομέων χρησιμοποιώντας τα εξής 9 εργαλεία:

ΟΙ 20 ΤΟΜΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΣΑ:  
 1. Περικοπές Συντάξεων
 2. Ανεργία
 3. Μετανάστευση των Ελλήνων
 4. Κακοδιοίκηση του Ελληνικού Κράτους
 5. Απομείωση του Ελληνικού Πληθυσμού
 6. Υποβάθμιση του Συστήματος Υγείας
 7. Υποβάθμιση του Συστήματος Παιδείας
 8. Διατροφική Εξάρτηση και Ανασφάλεια
 9. Εκποίηση του Εθνικού Πλούτου
 10. Τεχνολογική Εξάρτηση
 11. Πολιτισμική Αλλοίωση
 12. Αναποτελεσματική Τουριστική Ανάπτυξη
 13. Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
 14. Απειλή Μείωσης της Βιοποικιλότητας
 15. Ενεργειακή Ανασφάλεια
 16. Αποξένωση Απόδημου Ελληνισμού
 17. Εσωτερική Ανασφάλεια
 18. Εξωτερική Ανασφάλεια
 19. Αναποτελεσματική Εξωτερική Πολιτική
 20. Εκκρεμότητα Διεθνών Οφειλών προς την Ελλάδα4

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
 1. Ανάκτηση Εθνικής Κυριαρχίας
 2. Εθνικό Νόμισμα
 3. Κρατική Κεντρική Τράπεζα
 4. Επιδότηση Τέκνων
 5. Ανάσχεση της Λαθρομετανάστευσης
 6. Απαγόρευση Μισαλλόδοξων Δογμάτων
 7. Υποστήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων
 8. Ανάπτυξη Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας
 9. Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών


Επιστροφή στο περιεχόμενο