Γεωργίου Δημήτρης - Κίνημα Συνταξιούχων & Ανέργων (ΚΙΝΗΣΑ)

Η νίκη είναι δική μας ...γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κόμμα > Βιογραφικά Στελεχών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΠΟΥΔΕΣ:
Πτυχ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘ/ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παν. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
- Υπότροφος ΕΕΑΕ/ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Κέντρο Η/Υ
(1.7.70 – 30.8.72)  
- Υποτροφία ΟΗΕ/ΔΟΑΕ στον ΚΑΝΑΔΑ με θέμα “Advanced computer processing techniques for Uranium exploration data”
(2.1.74 – 24.4.74)                                          
- Υποτροφία ΟΗΕ/ΔΟΑΕ στον ΚΑΝΑΔΑ και στις ΗΠΑ με θέμα «Επιμόρφωση στην εξέλιξη της πληροφορικής στα Γεωλογικά Ιδρύματα της Β. Αμερικής». (18.6.90 –  4.8.90)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:
- Παρακολούθηση εργασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ, ΟΕΕΚ, ΑΘΗΝΑ, 15-17 ΣΕΠΤ. 2001

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
Διπλώματα Πληροφορικής Cambridge International Examinations ICT Career Awards, IT Skills Awards, ΑΘΗΝΑ 20-4-2003

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
- ΕΕΑΕ/«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Αναλυτής Συστημάτων
(31.8.72 – 31.3.85)
-ΙΓΜΕ Αναλυτής Συστημάτων
(1.4.85  έως 10.7.2006)
-ΙΓΜΕ Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής
(5.11.90 – 14.1.92)
-ΙΓΜΕ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πληροφορικής
(15.1.92 – 16.4.95)
- ΙΓΜΕ Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής , Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
(1.12.2004 – 10.7.2006)
- Συνολικά 34 έτη προϋπηρεσίας στο αντικείμενο της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- Από 11.7.2006 Συνταξιούχος του Δημοσίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
- ΥΠ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ -Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων στον προγραμματισμό Η/Υ «Περιφερειακά Η/Υ» (30.4.75 – 18.7.75)
- Interregional Training Course on Uranium Geochemical Prospecting Methods (Lectures on geochemical data analysis), ΟΗΕ/ΔΟΑΕ, ΒΙΕΝΝΗ, 6.10.75 – 18.10.75
Εσωτερικά σεμινάρια ΙΓΜΕ για την εξοικείωση των υπαλλήλων στον χειρισμό Η/Υ και την χρήση πακέτων λογισμικού. (1988 έως 10.7.2006)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ σε αντικείμενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1989-1998 6700 ώρες):
-Επαγγελματική κατάρτιση σε ΑΜΕΑ στην ειδικότητα Υπαλλήλων Γραφείου σε αντικείμενα χρήσης και χειρισμού Η/Υ. ΕΛΕΠΑΠ (1989 –1998)  .
-ΟΑΕΔ/Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ στην ειδικότητα Πληροφορικής (1997–1998)   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ και του ΟΑΕΔ:
(1998-2010 5000 ώρες) σε ειδικότητες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικης Κατάρτισης)
500 ώρες: σε αντικείμενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Μέλος της ΕΠΥ (Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής)

.
.
.
Επιστροφή στο περιεχόμενο