ΗΠΑ Το μέλλον της ΤΝ - Κίνημα Συνταξιούχων & Ανέργων (ΚΙΝΗΣΑ)

Η νίκη είναι δική μας ...γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Τεχνολογία > Τεχνητή Νοημοσύνη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)

Αναφορά του γραφείου του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ
για την επιστήμη και τεχνολογία. Οκτώβριος 2016

Εφαρμογές της ΤΝ για το δημόσιο όφελος
Οι επενδύσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη για την ΤΝ έχουν ήδη αρχίσει να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για το κοινό σε πεδία τόσο διαφορετικά όπως, υγεία, μεταφορές,  περιβάλλον, ψυχαγωγία, δικαιοσύνη, και οικονομική ανάπτυξη.
Όπως αναφέρεται από το ιατρικό κέντρο των βετεράνων χρησιμοποιούν ΤΝ για την καλύτερη πρόβλεψη ιατρικών προβλημάτων και βελτίωση της θεραπείας σοβαρών πολεμικών τραυμάτων, ταχύτερη επούλωση αυτών, και μείωση δαπανών. Η ίδια αντιμετώπιση έχει επίσης μειώσει τις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Η προγνωστική ανάλυση δεδομένων υγείας θα παίξει σημαντικό ρόλο σε πολλές περιοχές όπως, ιατρική ακριβείας, και έρευνα για τον καρκίνο.
Στις μεταφορές εφαρμογές βασισμένες στην ΤΝ για ευφυέστερη διοίκηση της κυκλοφορίας μειώνουν τους χρόνους αναμονής, κατανάλωση ενέργειας  και εκπομπών ρύπων μέχρι 25% κατά τόπους. Οι πόλεις έχουν αρχίσει να αξιοποιούν την διάθεση και τη δρομολόγηση βασισμένες στις ανάγκες και συνδέοντας τα με λογισμικό προγραμματισμού και παρακολούθησης. Με τον τρόπο αυτόν η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού είναι συχνά ταχύτερη, φθηνότερη, και πολλές φορές περισσότερο προσιτή.
Η ΤΝ έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων σχετικών με την μετανάστευση της πανίδας. Επίσης η ΤΝ χρησιμοποιείται για τη βελτίωση στρατηγικών παρακολούθησης της λαθροθηρίας ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση της γενετικής βιοποικιλίας απειλουμένων πληθυσμών.
Αυτόματα θαλάσσια οχήματα ήδη περιπολούν τους ωκεανούς φέροντας εξελιγμένα όργανα μετρήσεων για τις αλλαγές στους αρκτικούς πάγους και ευαίσθητα θαλάσσια συστήματα σε αποστολές που θα ήταν πολύ δαπανηρές ή και επικίνδυνες για επανδρωμένα συστήματα. Αυτόνομα πλοία είναι οικονομικότερα από τα επανδρωμένα και μπορεί κάποτε να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της πρόβλεψης του καιρού της παρακολούθησης του κλίματος και της αστυνόμευσης της παράνομης αλιείας.
Η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη βελτίωση του δικαιακού συστήματος όπως, αναφορά εγκλημάτων αστυνόμευση, καταδίκες και αποφάσεις δικαστικής επιτήρησης και άλλες δικαστικές αποφάσεις.
Διάφοροι ακαδημαϊκοί οργανισμοί των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες για την χρήση της ΤΝ στην αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, πχ το πανεπιστήμιο του Σικάγο δημιούργησε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ΤΝ για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ανεργία, εγκατάλειψη σχολείου.
Το πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας ίδρυσε ένα κέντρο για την ΤΝ στην κοινωνία, ένα ινστιτούτο αφοσιωμένο στο πως τεχνικές της ΤΝ μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων όπως αυτό των αστέγων.  
Επίσης ερευνητές του πανεπιστήμιου του Στάνφορντ χρησιμοποιούν μεθόδους μηχανικής μάθησης σε προσπάθεια αντιμετώπισης της πλανητικής φτώχειας. Η ΤΝ χρησιμοποιείται για την ανάλυση εικόνων δορυφόρων από ζώνες με πιθανότητες φτώχειας ώστε να προσδιοριστεί που περισσότερο χρειάζεται βοήθεια.

Η ΤΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
Η κρατική διοίκηση των ΗΠΑ εργάζεται για την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών που θα μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ΤΝ και θα προωθήσουν την καινοτομία. Αυτές περιλαμβάνουν:
  1. Επένδυση σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη.
  2. Λειτουργώντας ως ο πρώτος πελάτης τεχνολογιών και εφαρμογών της ΤΝ.
  3. Υποστήριξη πιλοτικών έργων και δημιουργία συστημάτων του πραγματικού κόσμου για τον έλεγχο αυτών.
  4. Δημιουργία συνόλων δεδομένων διαθέσιμων στο κοινό.
  5. Υποστήριξη βραβείων.
  6. Προσδιορισμό και εκτέλεση μεγάλων διαγωνισμών για την αθλοθέτηση φιλόδοξων αλλά πραγματοποιήσιμων στόχων της ΤΝ.
  7. Χρηματοδότηση αυστηρών αξιολογήσεων εφαρμογών της ΤΝ για τη μέτρηση των επιπτώσεων  και τη σχέση κόστους οφέλους.
  8. Δημιουργία πολιτικής νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος που να επιτρέπει την καινοτομία να ανθεί αλλά προστατεύοντας και το κοινό από τυχόν βλάβες.

Το πρόγραμμα της DARPA «εκπαιδευτική κυριαρχία» είναι ένα παράδειγμα για τη δυνατότητα της ΤΝ να εκπληρώσει και να επιταχύνει τις προτεραιότητες μια ς υπηρεσίας. Η πρόθεση της DARPA να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την εκπαίδευση των νεοεισαγωμένων στο ναυτικό να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτή που χρησιμοποιεί ΤΝ για την μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ειδικού και ενός μαθητευόμενου. Η αξιολόγηση του ψηφιακού εκπαιδευτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, οι νέοι που τον χρησιμοποιούν για να γίνουν διαχειριστές συστημάτων πληροφορικής ξεπερνούν ειδικούς του ναυτικού με πείρα 7 έως 10 ετών σε δοκιμασίες γραπτών δοκιμασιών και επίλυσης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.


Επιστροφή στο περιεχόμενο