Νεολαία Κίνησα - Κίνημα Συνταξιούχων & Ανέργων (ΚΙΝΗΣΑ)

Η νίκη είναι δική μας ...γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μέλη

Φόρμα Εγγραφής στη Νεολαία ΚΙΝΗΣΑ
   
Οδηγίες εγγραφής:
1) Συμπληρώστε όλα τα ζητούμενα πεδία
2) Τα στοιχεία με * είναι υποχρεωτικά











ΆνεργοςΣπουδαστής/ΦοιτητήςΑπολυμένος




 Είμαι ηλικίας μεταξύ 15 και 30 ετών
 Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα
 Δεν έχω βεβαρημένο ποινικό μητρώο
 Δεν είμαι μέλος αποκρυφιστικής οργάνωσης

 Με την παρούσα δηλώνω πως δεν είναι πλέον σε κανένα άλλο κόμμα ή πολιτικό σχηματισμό ούτε ενεργός συνδικαλιστικής και θέλω να αγωνιστώ, για τους στόχους και τις αρχές του ΚΙΝΗΣΑ, για τη σωτηρία της πατρίδος μας

 Το ΚΙΝΗΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού, διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής μου, σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία μου είναι ανακριβή ή αναληθή


==================================
Ασφάλεια Προσωπικών Στοιχείων
1) ΤΟ ΚΙΝΗΣΑ σεβόμενο τα προσωπικά στοιχεία των Μελών και Φίλων του, δε διατηρεί βάσεις δεδομένων Οnline ή σε Cloud Server ούτε χρησιμοποιεί Cookies για συλλογή πληροφοριών.
2) Οι φόρμες επικοινωνίας απλά μεταφέρουν τα στοιχεία τους με ηλεκτρονική μήνυμα (email), όπου εκτυπώνονται για αρχειοθέτηση και το email διαγράφεται.
2) Τα προσωπικά στοιχεία των Μελών και των Φίλων του, είναι για αποκλειστική και μόνον χρήση του ΚΙΝΗΣΑ και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

Επιστροφή στο περιεχόμενο